Маркетинг в социалните мрежи

Рекламите в социалните мрежи

Използваме креативен дизайн и AI платформи и технологии от най-високо ниво, за да създадем рекламни кампании за вашата целева аудитория.

Социалните мрежи са ключът

Нашият екип знае влиянието на социалните мрежи върху решенията на клиентите.

Нашият екип използва стратегии и най-новите технологии за създаване на персонализирано съдържание в социалните мрежи. Ние използваме всяка платена социална платформа, за да ангажираме най-подходящите аудитории и да се докоснем до всички потенциални. Работим с платформи като Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Youtube, които притежават ключа за комуникация с вашите клиенти. Нашият екип обединява креативността с данните, за да привлече вниманието на вашата аудитория и да я посрещне с точната реклама в точното време.

Създайте своята точна аудитория

Нашият екип се докосва до данните, които вече имате, за да достигне до аудитории, които са най-близки до настоящите ви клиенти.

Независимо дали целта ви е повишаване на разпознаваемостта или увеличение на поръчките, ние ще изработим интегрирани, управлявани от данни кампании с креативно и завладяващо съдържание. Нашата цел е да ви поставим пред вашата целева аудитория чрез рекламни кампании, предназначени да използват обхвата на всяка една социална мрежа.

Нашата сила е социалната
комуникация

 • Facebook ads
 • TikTok ads
 • Instagram ads
 • Linkedin ads
 • Youtube ads
 • WhatsApp ads
 • Campaign structure
 • Rapid experimentation
 • Copy optimization
 • Multimedia content creation
 • Audience segmentation
 • Paid social reporting
Scroll to Top